? شلنگ قلیان به علت مرطوب بودن و تنباکو حاوی ۴۰۰۰ نوع میکروب و قارچ است که می‌تواند باعث عفونت مزمن شود. ۱۴ روز طول می‌کشد تا کبد سموم وارد شده از یک بار مصرف قلیان را دفع کند. @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized