?✍پروردگار مهربان میبخشد، تو فقط از او بخواه ?رسول‌اللهﷺ میفرمایند که الله‌تعالی میفرماید : ??«ای بندگانم! همانا شما شب و روز خطا می‌کنید، و من بخشنده‌ی همه‌ی گناهان هستم، پس از من درخواست بخشش کنید، شما را می‌بخشم». ?[صحیح مسلم ۲۵۷۷] @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized