? چگونه به کودک یاد بدهیم تا به قرآن عشق ورزد؟

hamkaran seddiqi Uncategorized

جواب:
۱-قرآن را جلوی کودک تلاوت کنید چون والدین الگوی کودکان هستند.

۲-به او قرآن خاصی هدیه دهید که نام خودش را روی آن بنویسد.
۳-صدایش را هنگام تلاوت ضبط کنید و از صدایش به روش بسیار زیبا تعریف کنید.

۴-پس از حفظ قران به او هدیه بدهید.
۵-به هنگام خواب برای او داستان های قرآنی بخوانید.

@Islam_e_kamel