? ای گناهکار! از عاقبت و کیفر گناه خود آسوده‌خاطر مباش! زیرا دنبالهٔ گناه، از خود گناه بزرگتر است: وقتی از کسی که همه‌جا و همه‌حال تو را می‌بیند، حیا نمی‌کنی و مرتکب گناه می‌شوی، این بی‌شرمی، از خود گناه کمتر نیست. چنانچه حین ارتکاب گناه یا پس از آن، مغرور و مسروری و از کیفر گناهت بی‌خبر، این حالِ تو از آن گناه بزرگتر است. … ✍? بخشی از یک موعظهٔ #عبدالله_بن_عباس (رضی‌الله عنه) ? صور من حیاه الصّحابه | #رأفت_پاشا ? @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized