﴿مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾ [فاتحه: ۴] (مالک روز جزاست). تا دلت به این آرام گیرد که پاداش زمینی، پاداش پایانی نیست و یقین یابی که عمرت هرچه محدود باشد زندگی دیگری در انتظار توست که ارزش مبارزه و تلاش را دارد و اجرت را آن‌جا کامل ـ بی‌کم و کاست ـ دریافت خواهی کرد. ? هدایات القرآن الکریم @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized