《از توبه‌ و مسلمان شدن هیچ شخصی تعجب نکنید》 زیرا… ?عمر بن خطاب رضی الله عنه عازمِ کشتنِ محمد‌المصطفیﷺ بود که الله متعال هدایت را نصیبش نمود!!! ?ابوسفیان پس از ۲۱ سال دشمنی با اسلام و مسلمین، هدایت شد و بعدها از زمره‌ی مجاهدان فی سبیل الله گردید و یکی از چشمانش را در راه الله از دست داد!!! ?وحشی، قاتلِ حمزه(سیدالشهداء) توبه نمود و هدایت شد!!! @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized