هیچ وقت دیر نیست!

hamkaran seddiqi Uncategorized

??
برای عوض کردن زندگی‌مان،
برای تغییر دادن خودمان
هیچ گاه دیر نیست.

هر چند سال که داشته باشیم
هر گونه که زندگی کرده باشیم،
هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم،
باز هم نو شدن ممکن است!

ملت عشق | #الیف_شافاک
@sarafi_sediqi