هفته فهم قرآنکریم در هرات

hamkaran seddiqi Uncategorized

هفت صبح گاه؛ روح و روان خود را معنویت بخشیم.

هفتهفهمقرآنکریم

آغاز هفته فهم قرآن کریم در هرات

فردا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۴ الی روز عرفه

شروع : ساعت ۰۵:۳۰ الی ۰۷:۳۰

مکان : غرب استدیوم ورزشی هرات

با دوستان تان به #اشتراک بگذارید
@sarafi_sediqi