نکاتی که باید رعایت شود!

hamkaran seddiqi Uncategorized

نکاتی که پایبندی عملی به آنها می تواند در ایجاد همبستگی و وحدت مسلمانان خیلی موثر باشد.

۱- دنبال کشف نیت دیگران نباشیم، بلکه عملکرد ظاهری ایشان را مبنا قرار بدهیم
نیت خوانی ممنوع
۲- کلام و نوشته هر کس را قابل نقد و بررسی بدانیم، و حرف هیچ عالم و دانشمند اسلامی را کلام آخر و عین دین نپنداریم.
۳- به دیگران هم حق بدهیم که نظرات و آراء متفاوت علمای دیگر را بپسندند.
۴- حتی کلام و نظرات سلف صالح را باید با ترازوی قرآن و سنت صحیح بسنجیم.
۵- توهین به همدیگر به دلیل اختلاف فکری، حزبی، مذهبی و …گناه و ممنوع است.
۶- تحقیر همدیگر به دلیل اختلاف فکری، حزبی، مذهبی و… گناه و ممنوع است.