فرق “آرامش و آسایش” در چیست؟ آسایش یک امر بیرونی؛ و آرامش یک پدیده‌ی درونی‌ست؛ مردم ممکنه خیلی در آسایش باشند؛ اما معدود افرادی هستند که در آرامش زندگی میکنند! “آسایش” یعنی راحتی در زندگی؛ که با امکانات و ثروت خوب و زیاد به دست میاد؛ هرچی دلشون بخواد میخرند؛ هر کجا خواستند میروند و… اما “آرامش” رو فقط کسانی دارند که از درون سالم و سلامتند(قلبی با ایمان دارند و از الله متعال غافل نیستند) برای تک‌تک تان آسایش را همراه با آرامش از خداوند طلب میکنم. @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized