سهل بن عبدالله تستری رحمه الله می‌گوید: اعمال نیک را نیکوکار و بدکار انجام می‌دهند، اما تنها [مومن] راستین از گناهان خودداری می‌کند. (حلیه الأولیاء) @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized