امام ابن قدامه مقدسی رحمه الله می فرماید: “معمولا با همنشینی اهل خیر،اخلاق نیک را کسب می کنی،چرا که طبع و روان آدمی همچون دزد است،خوب و بد را می دزدد” [مختصر منهاج القاصدین:۱۵۳] @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized