از ابن عباس رضی الله عنهما در مورد عقوق و آزار والدین پرسیده شد، ایشان فرمودند: اگر فرزند لباسش را بتکاند، و غبار لباسش بر پدر و مادرش بنشیند، در نزد خداوند این فرزند عاق و نافرمان شمرده می‌شود. @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized