ابن قیم رحمه الله مى‌فرماید: درخت بدون ماده حیاتى (آب) زنده و سرسبز نمى‌ماند. هرگاه آب به آن نرسد، ممکن است خشک شود. ?درخت اسلام در دل‌ها هم چنین است. اگر صاحبش متعهد به آبیارى سروقت آن با «علم نافع، عمل صالح، ذکر با اندیشه و اندیشیدن همراه با ذکر» نشود، ممکن است [این درخت] به زودى خشک شود. اعلام الموقعین ج۱ ص ۱۳۴ #ابن_قیم (رح) @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized