🎆✍پروردگار مهربان میبخشد، تو فقط از او بخواه 💎رسول‌اللهﷺ میفرمایند که الله‌تعالی میفرماید : 💟👈«ای بندگانم! همانا شما شب و روز خطا می‌کنید، و من بخشنده‌ی همه‌ی گناهان هستم، پس از من درخواست بخشش کنید، شما را می‌بخشم». 📚[صحیح مسلم ۲۵۷۷] @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized