《از توبه‌ و مسلمان شدن هیچ شخصی تعجب نکنید》 زیرا… 👌عمر بن خطاب رضی الله عنه عازمِ کشتنِ محمد‌المصطفیﷺ بود که الله متعال هدایت را نصیبش نمود!!! 👌ابوسفیان پس از ۲۱ سال دشمنی با اسلام و مسلمین، هدایت شد و بعدها از زمره‌ی مجاهدان فی سبیل الله گردید و یکی از چشمانش را در راه الله از دست داد!!! 👌وحشی، قاتلِ حمزه(سیدالشهداء) توبه نمود و هدایت شد!!! @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized