پاداش حفظ زبان و شرمگاه

hamkaran seddiqi Uncategorized

❀…رسـول اللّٰه ﷺ فرمودند :

❶ «مَنْ یَضْمَنْ لِی مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَمَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّهَ» .

?صحیح‌بخاری۶۴۷۴

هرکس بین دو ریش خود (یعنی زبان) و بین دو پایش (یعنی شرمگاهش) برایم ضمانت کند و آنرا حفظ نماید، من بهشت را برایش ضمانت می‌‏شوم.

❷ #من‌حفظ‌لسانه‌وفرجه‌دخل‌الجنه

?تــــرمــــــــذی۲۴۰۹
?سلسله صحیحه۵۱۰

کسیکه زبان و شرمگاهش را (از محرمات) حفظ کند داخل بهشت میشود