وقتی میگن باهرنفس شکرخدا کنید دلیلیش اینه ? بینی انسان در کسری از ثانیه، هنگام عبور هوا از داخل حفره هایش آنرا ۷۵% مرطوب کرده و به دمای مناسب برای بدن (۳۷ درجه سانتیگراد) میرساند، و فرق نمیکند که هوای بیرون بسیار سرد باشد یا گرم! اگه بینی این خاصیت رو نداشت ،در عرض چند دقیقه باعث عفونت شش‌ها میشد پس خدایا شکرت❤️? @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized