فریاد به غیر الله

hamkaran seddiqi Uncategorized

? هر مسلمانی ڪه معنا و مفهوم ڪلمه:
”لااله الااللّه“را بداند و درڪ ڪند!

   ❤️«لَا إلَـــهَ إلَّا الــلَـه»❤️

هیچ معبود برحقی جز اللّه نیست.

✨ و همچنین اگر در هنگام نماز خواندن در این آیه:
”ایاڪ نعبد وایاڪ نستعین“ تفڪر و تدبر نماید.

✨ «إِیَّـاکَ نَــعْـبـُدُ وإِیَّـاکَ نَـسْـتَـعِـیـن»✨
«[بار الها] تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یارى می‏جوییم». (فاتحه/۵)

✨ هرگز و هرگز حاضر نمی شود غیر اللّه را به فریاد بخواند