رهنمای شرعی برای صرافان

hamkaran seddiqi مطالب دینی

رهنمائی شرعی برای صرافان مارکیتهای صرافی
———
یکی از خوانندگان سایت انترنیتی اصلاح انلاین نت در کابل چنین سوال نموده:
سوال داشتم در باره معاملات مارکیت صرافی فی دالر خرید نقده ۶۶.۷۰ افغانی است معامله قرضه در مارکیت صرافی است یک هفته ۶۶.۲۰ افغانی فرق ۵۰ افغانی ازنگاه دین اسلام سود است یانه معلومات بدهید تشکر؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، أما بعد،،
بر مسلمان فرض است که احکام معاملات، خرید وفروش خود را بداند وبیاموزد تا اینکه در حرام واقع نشود، زیرا دنیائی تجارت، معاملات وبزنس باریکی های زیادی دارد که بسیاری ازمردم آنرا نمی دانند با وجود اینکه نماز می خوانند، زکات میدهند، روزه میگیرند ، حج میروند لیکن در معاملات داخل باز، وخرید وفروش در حرام خوری واقع می شوند، ازینرو دانستن آداب معاملات تجارتی از اهمیت خاص برخوردار است حتى فقهاء مقوله ای دارند که :” دین عبارت از معامله است”، امانتکاری وصداقت مسلمان ، قوت وضعف ایمانش در این میدان بیشتر مورد آزمون قرار میگیرد ومعلوم می شود..
حالا میپردازیم به جواب سوال دوست محترم ما..این معامله را که شما یاد آور شدین عینا سود است که آن را فقه اسلامی ربا النسئیه میدانند، یعنی خرید وفروش ومبادله ومعامله قرضی اجناس که در آن سود واقع می شود..زیرا همین پول نقد در خرید وفروش ومبادله حکم طلا ونقره را میگیرد ..اگر این معامله نقدی میبود وبه قرض کشانیده نمی شد جائز بود زیرا که در بدل کردن دالر به افغانی فایده گرفتن مباح وحلال است زیرا دو پیسه وسکه مختلف هستند، باید معامله نقدی باشد، دست بدست انجام شود، در یک ووقت ویک مجلس حسی ویا حکمی که از طریق وسائل حدیث انجام داده می شود..رسول الله صلى الله علیه وسلم درحدیث صحیح که امام مسلم روایت کرده فرموده است: ” : الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، مثلاً بمثل، سواء بسواء، یدًا بید، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبیعوا کیف شئتم، إذا کان یدًا بید ..” خرید وفروش طلا ونقره واجناس که به این دو قیاس می شود باید مساویانه باشد ونیز دست بدست انجام شود اما اگر دو سکه واجناس مختلف باشد می توانید که مفاد بدست بیاورید بشرط که دست بدست انجام شود یعنی معامله قرضی نباشد…پول نقد حکم طلا نقره را دارا میباشد..وصرافان محترم در صرافی با ید این احکام را مراعات کنند:
۱- درصورت تبادله افغانی به افغانی یا دالر به دالر فایده گرفتن حرام قعطی وناجائز مطلق است وسود شمرده می شود .
۲- اگر دو سکه مختلف باشد مثلا درهم اماراتی با افغانی بدل شود فایده گرفتن جائز ومشروع است بشرطه که معامله نقدی ودست بدست انجام شود.
۳- فایده گرفتن در نقل وانتقال پول وپیسه تاجران از یک شهر به شهر دیگر ویا از یک کشور به کشور دیگر جواز دارد مثلا مبلغ یک لک افغانی را صرافی در کابل تسلیم می شود ونمایندگی اش در هرات مبلغ نودونه هزار افغانی به کسی که خواهش نقل وانتقال پولش را کرده میدهد این جائز است زیرا همان هزار افغانی اجوره نقل پول است نی فایده صرافی ..اما اگر به نیت صرافی بگیرد این هزار افغانی را در این صورت نیز سود شمرده می شود.