ابن قیم رحمه الله مى‌فرماید: درخت بدون ماده حیاتى (آب) زنده و سرسبز نمى‌ماند. هرگاه آب به آن نرسد، ممکن است خشک شود. 🌴درخت اسلام در دل‌ها هم چنین است. اگر صاحبش متعهد به آبیارى سروقت آن با «علم نافع، عمل صالح، ذکر با اندیشه و اندیشیدن همراه با ذکر» نشود، ممکن است [این درخت] به زودى خشک شود. اعلام الموقعین ج۱ ص ۱۳۴ #ابن_قیم (رح) @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized