ألا بذکر الله تطمئن القلوب❤

hamkaran seddiqi Uncategorized

آگاه باشید که تنها با یاد الله قلب ها آرامش می‌یابد